ASIA Ngọc Huyền Về Chốn Bình Yên (2015) DVD ISO

Posted 01/07/2015 Video
Share

ASIA Ngọc Huyền Về Chốn Bình Yên (2015) NTSC DVD9

1. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
2. Nguyện Cầu Quan Thế Âm - Ngọc Huyền, Kim Tử Long
3. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
4. Lạy Phật Dược Sư - Ngọc Huyền
5. Địa Tạng Vương Bồ Tát - Ngọc Huyền
6. Chúng Mình Cùng An Chay - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
7. Tân Cổ Hoa Bất Diệt - Ngọc Huyền
8. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
9. Nụ Thương - Ngọc Huyền
10. Mc - Ngọc Huyền
11. Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng - Ngọc Huyền
12. Mẹ Là Phật - Ngọc Huyền
13. Xuân Di Lạc - Ngọc Huyền, Nguyễn Lê Bá Thắng
14. Lời Nói - Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân
15. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
16. Nụ Cười - Ngọc Huyền
17. Kỳ Quan Mẹ - Ngọc Huyền
18. Mẹ Từ Bi - Ngọc Huyền
19. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
20. Xin Thành Tâm Sám Hối - Ngọc Huyền
21. Mc - Ngọc Huyền, Hòa Hiệp
22. Behind The Scene & Lời Cảm Tạ

Genre: Music
Distributor: Asia
Year: 2015
Country: Vietnam
Director: Unknown

Source: DVD5
DVD Format: NTSC
DVD Size: DVD5
Programs Used: Not my rip
Video Bitrate:
Screen Format: FullScreen
Audio Language: Vietnamese
Audio Format: DD2.0
Subtitles: None

Menu: Untouched
Video: Untouched
DVD Extras: None on source
Thanks to water408 at ADC


These files can all be downloaded at Usenet. NgocHuyen_VeChonBinhYen.iso

 

ASIA.Ngoc.Huyen.Ve.Chon.Binh.Yen.2015.NTSC.DVD9.rarDorauploadMirror

Get 14 Days for free Access to USENET. Free 300 GB Unlimited downloads!